Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Akuta placeringar

Cederängen tar emot såväl ensamma barn som familjer akut. Vid en akut placering fokuserar vi på att ge ett tryggt omhändertagande. För barn placerade utan föräldrar, barnen erbjuder Cederängen en god omvårdnad och en lugn och trygg miljö. Vår målsättning är att göra vistelsen för dem så bra, men även så kort som möjligt. Vi verkar för att barnet får umgänge med föräldrar eller andra närstående. En akut placering kan ibland leda till att familjen stannar för utredning eller behandling.

Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Hör av dig

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.