Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Utredning

Cederängen utför kvalificerade utredningar med barnets behov i centrum.
Vår utredningstid omfattar åtta till tolv veckor.  Vi utgår från tydliga skriftliga uppdrag som upprättats i samverkan mellan socialtjänsten, familj och personal på Cederängen.  Utifrån uppdraget gör vi en genomförandeplan tillsamman med familjen. Under utredningstiden har vi täta uppföljningar med socialtjänsten.  

Vi ser familjen i ett helhetsperspektiv, där familjens bakgrund, livssituation, nätverk kartläggs. Utredningen bygger på observationer av samspel och anknytningsmönster mellan förälder och barn. Vi observerar hur barnet samspelar med andra barn och vuxna, likaså samspelet och samarbetet mellan föräldrarna likaväl som samspel och relation till familjens eget nätverk är av betydelse.

Vi har en förskoleliknande verksamhet för barn i förskoleålder. Där får föräldrarna träna på vardagsrutiner som att lämna och hämta sina barn på bestämda tider. Barnen får utrymme att träna samspel och lek med andra barn under ledning av våra pedagoger. På förskolan arbetar vi också med språk och begreppsbildning genom lek, sånger och sagor.

Vi ser och bekräftar det friska i relationen mellan barn och föräldrar samtidigt som vi kartlägger de utmaningar och svårigheter som finns i föräldraskapet. 

Utredningen avslutas med en tydlig skriftlig rapport till placerande socialtjänst.

Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Hör av dig

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.