Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Till dig som familj

Tillsammans med socialtjänsten beslutas om du och din familj ska komma till Cederängen på utredning eller behandling. En utredning pågår under  8-12 veckor. Utredningen utgår från de frågor socialtjänsten formulerat i uppdraget. Tiden för behandling bestäms individuellt tillsammans med socialtjänsten och utgår från socialtjänstens behandlingsuppdrag. Vanligen är behandlingstiden ca 2-6 månader men kan ibland vara längre.


Du kommer att ha två kontaktpersoner under utredningen/behandlingen. Tillsammans med kontaktpersonerna planerar och genomförs utredningen/behandlingen. Utifrån socialtjänstens uppdrag gör vi en genomförandeplan där vi beskriver hur vi ska arbeta tillsammans.

Utredningen/behandlingen innebär att du och Cederängen tillsammans gör ett arbete för att svara på socialtjänstens frågor eller för att uppnå målen i behandlingen. I utredningsarbetet ingår att delta i Cederängens rutiner och aktiviteter. De är genomtänkta för att vi ska kunna genomföra utrednings-/behandlingsarbetet.

Alla inskrivna har en egen journal. Du har rätt att ta del av din journal. Det är bra om du läser din journal regelbundet, tex en gång i veckan.
Under utrednings-/behandlingstiden har vi regelbundna uppföljningsmöten med socialtjänsten, ungefär var 14:e dag, så att de kan följa utrednings-/behandlingsprocessen.

Cederängen utrednings- och behandlingshem AB
Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

När utredningstiden är slut skriver vi en utredning och bedömning som du kommer att få ta del av.  Socialtjänsten samtalar med dig och fattar sedan beslut om vad som ska hända efter tiden på Cederängen. Ibland bor familjen kvar på Cederängen i avvaktan på beslut/åtgärder.

På Cederängen kommer du och din familj att ha ett eget sovrum. Rummen är möblerade. Några rum delar badrum medan andra har egen toalett/dusch. Vardagsrum, kök, tvättstuga och lekrum delas med alla familjer på Cederängen.
Personal och familjer hjälps åt att laga mat. Du får vara med och bestämma vilken mat vi ska laga.
Du får gärna ta emot besök, planera besök med dina kontaktpersoner.

När man bor på Cederängen står vi för inköp av all mat. Du står själv för blöjor, tvättlappar och hygienartiklar för dig och ditt barn. Du står också för kläder och annan utrustning för dig och ditt barn. 

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Hör av dig

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.