Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Våra tjänster

Här kan du läsa mer kring tjänsterna vi erbjuder

Nedan ser du urval av våra tjänster. Tveka inte kontakta oss om du har frågor kring någon tjänst.

Utrednings & behandlingshem

Cederängen tar emot  familjer med barn i åldrarna 0-12 år samt blivande föräldrar för utredning och behandling.

Utredning

Cederängen utför kvalificerade utredningar med barnets behov i centrum.
Vår utredningstid omfattar åtta veckor.

Behandling

Vi tar emot föräldrar och barn för behandling. Familjerna kan efter avslutad utredning på

Akuta placeringar

Cederängen tar emot såväl ensamma barn som familjer akut. Vid en akut placering fokuserar vi på att ge ett

Bredvidboende/ utslussning

Cederängen har två lägenheter i närbelägna hyreshus. Lägenheterna är på tre rum och kök och används till

Till dig som familj

Tillsammans med socialtjänsten beslutas om du och din familj ska komma till Cederängen på

Öppenvård

Vi erbjuder kommuner i vårt närområde utredning och familjebehandling på hemmaplan. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom socialtjänstens verksamhetsområde. Vi har en bred kompetens och lång yrkeserfarenhet inom socialt arbete med familjer. Vår främsta styrka inriktar sig på samspel, omvårdnad och barnsamtal.

Behandling i Öppenvård

Cederängens Öppenvård gör utredningar på uppdrag av socialtjänsten.
Vi gör utredningar och kan genomföra dessa

BOF och tejping

BOF är ett arbetssätt för föräldrar och barn där vi använder sandlåda, trädockor och annat lekmaterial.

Stöd till familjehem

Vi har stor erfarenhet av familjehemsvård och kan vara behjälpliga i att inskola barn i familjehem och genom Tejpig hjälpa

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Hör av dig

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.