Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Bredvidboende / utslussning

Cederängen har två lägenheter i närbelägna hyreshus. Lägenheterna är på tre rum och kök. De används till bredvidboende i en utslussningsfas för familjer som genomgått utredning/behandling på Cederängen. Lägenheterna kan även användas som utredningslägenheter i de fall där behovet av tillsyn är lägre.

Bredvidboende innebär ett mer självständigt boende med tillgång till utredning/familjebehandling från Cederängen. Vår förskoleliknandeverksamhet, föräldragrupp och andra aktiviteter knutna till Cederängen ingår. Behandlings-/utredningsuppdrag och mål för insatsen upprättas tillsammans med socialtjänsten, familjen och Cederängen. 

I mån av plats har vi möjlighet att ta emot andra uppdrag i vårt bredvidboende t.ex familjer i behov av skyddat boende i en akut situation.

Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Hör av dig

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.