Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Behandling

Vi tar emot föräldrar och barn för behandling. Familjerna kan efter avslutad utredning på Cederängen stanna kvar på behandling, familjer kan också placeras direkt för behandling. Behandlingen syftar till att stärka föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov.

Behandlingsuppdragen varierar i längd mellan ca 2-6 månader. Vi utgår från tydliga skriftliga, tidsbegränsade uppdrag som upprättats i samverkan mellan socialtjänsten, vårdtagare/familj och Cederängen. Utifrån uppdraget formuleras en genomförandeplan tillsamman med vårdtagaren/familjen. Under behandlingstiden vill vi att socialsekreteraren regelbundet besöker Cederängen för att följa behandlingsarbetet tillsammans med familjen och personalen.

Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Vår uppgift är att alltid skapa förutsättningar till positiva förändringar för barn och föräldrar.  Det gör vi genom det miljöterapeutiska arbetet, barnsamtal och familjesamtal, genom nätverksarbete och genom att vara förebilder och vara barnets ”röst”. Vidare innebär det att återskapa/skapa rutiner för omvårdnad, skötsel, aktiviteter, lek, samvaro mm.

I behandlingen utgår vi ifrån anknytningsteoretisk forskning där samspelet mellan barnet och dess förälder/omsorgsgivare har en central roll för barnets utveckling och vi har ett systemiskt förhållningssätt. Vi arbetar miljöterapeutiskt och vägleder föräldrar och barn i de vardagliga situationer. Vi använder oss också av bland annat BOF, barnorienterad familjeterapi och Tejping.

I vår förskoleliknande verksamhet får föräldrarna träna på vardagsrutiner som att lämna och hämta sina barn på bestämda tider. Barnen får utrymme att träna samspel och lek med andra barn under ledning av våra pedagoger. På förskolan arbetar vi också med språk och begreppsbildning genom lek, sånger och sagor. I våra regelbundna barnsamtal använder vi lekmaterial såsom trädockor, djur mm.

Vi ser och bekräftar det friska och starka i relationen mellan barn och föräldrar. På så sätt försöker vi bygga upp och stärka förälderns tro på sin egen förmåga.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Hör av dig

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.