Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

BOF och tejping

BOF är ett arbetssätt för föräldrar och barn där vi använder sandlåda, trädockor och annat lekmaterial. Lekmaterialet är omfattande och ska ge utrymme för fantasi och fri lek. BOF används främst för att arbeta med samspel mellan föräldrar och barn t.ex. kommunikation, turtagning, gränssättning och bekräftelse. Genom att föräldrarna leker med sina barn i sandlådan kan man som terapeut hjälpa dem att utforska barnens funktionsnivå och föräldrarnas sätt att bemöta barnen, för att se vad som fungerar bra och vad som kan förändras. 

Cederängen utrednings- och behandlingshem AB

Varje lektillfälle filmas för att föräldrar tillsammans med terapeuten ska få möjlighet att reflektera över det som utspelades i sandlådan. Ofta uppstår situationer i leken som också visar sig i vardagen. Målet är att föräldrar ska uppmärksamma något i filmen som kan vara till hjälp att arbeta med i leken för att hitta strategier att bemöta sitt barn på ett sätt som man kan ha glädje av i vardagen och som stärker positivt samspel.

Tejping är ett arbetssätt för barn och vuxna där man med hjälp av tejp på ett bord markerar platser och rum. Dessa befolkas och möbleras med trädockor och lekmaterial. Lekmaterialet är mer begränsat än i BOF och ska representera barnets/den vuxnes verklighet. Tejping används för att hjälpa barnet/den vuxne att konkret, visuellt och detaljerat beskriva olika förhållanden samt för att bearbeta upplevda händelser. Det kan vara till nytta i situationer där barnet/den vuxne behöver förstå sin bakgrund och sitt sammanhang samt att få en möjlighet att beskriva upplevda känslor.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Hör av dig

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.